اینورتر شبه سینوسی

اینورتر شبه سینوسی برای وسایلی مانند لامپ، تلویزیون و وسایل دارای آداپتور مناسب می باشد.