اینورتر سینوسی

اینورتر سینوسی برای استفاده دائم وسایل زیر توصیه می گردد:

  • یخچال
  • دستگاه های کومپرسوردار
  • اجاق های ماکروفر و یا سولار دام
  • وسایل الکتریکی حساس

بهترین شکل موج مورد استفاده برای تجهیزات حساس الکترونیکی، شکل موج سینوسی است. چون که شکل موج های متناوب غیرسینوسی به علت طبیعت خود، حاوی مولفه های فرکانسی بالاتر از 50 هرتز هستند که در واقع به عنوان فرکانس های ناخواسته حکم نویز یا اختشاش را داشته و در بعضی از موارد موجب اخلال در عملکرد این تجهیزات می شود.